Dzienny Dom Senior+

Obecnie Dzienny Dom Senior + prowadzi nabór uczestników.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 515 435 471, bądź adresem poczty e-mail: senior@ops.wolomin.pl.

Kierownikiem Dziennego Domu Senior+ jest pan Jacek Szczucki.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem gminy Wołomin, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu "SENIOR +" w Wołominie - placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Dzienny Dom "Senior +" zapewniał będzie 8-mio godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

tel.: 515 435 471

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + to:

  • szeroko pojęta aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i internetu;
  • gorący posiłek;
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior + będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określa Uchwała Nr XXVIII.132.2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Wołominie.

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu Senior + można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, w godzinach pracy Ośrodka, oraz na stronie internetowej www.ops.wolomin.pl

Wnioski należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020

Odpłatność

ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Wołominie na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXVIII-132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r.[pdf]

w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia realizowane w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior WIGOR" w Wołominie

UCHWAŁA NR LI-93/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 9 czerwca 2022 r. [pdf]

zmieniająca uchwałę w sprawie ponoszenia odpłatności za świadczenia.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa