Klub Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie od czerwca 2023 r. prowadzi Klub Integracji Społecznej
w Wołominie.

Klub Integracji Społecznej (KIS) mieści się przy ul. Legionów 31A w Wołominie. Dla uczestników Klubu realizowane są zajęcia w ramach reintegracji społecznej, a także reintegracji zawodowej dostosowane do potrzeb uczestników.

KIS oferuje następujące formy wsparcia:

 • w ramach reintegracji społecznej:

  • konsultacje indywidualne;

  • warsztaty kompetencji społecznych.

 • w ramach reintegracji zawodowej:

  • doradztwo zawodowe;

  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

  • staże zawodowe (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych oraz partnerów prywatno - publicznych).

Warunki naboru do KIS są określone w Regulaminie funkcjonowania i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Wołominie, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 7/2023 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie z dnia 14 kwietnia 2023r.

W dniu 20.09.2023 r. w Klubie Integracji Społecznej w Wołominie odbyło się spotkanie
z przedstawicielem firmy NUCO z Wołomina. Uczestnicy Klubu zostali zapoznani ze specyfiką pracy przy produkcji kosmetyków. Przedstawiciel firmy przedstawił warunki zatrudnienia oraz wymagania wobec kandydatów do pracy. Podczas spotkania zostały rozdane Uczestnikom ulotki firmy.

W dniu 16.10.2023 r. odbyło się spotkanie uczestników KIS-u z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. Podczas spotkania pracownicy PUP przedstawili formy wsparcia dostępne w Urzędzie Pracy. Uczestnicy KIS podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku pracy jak również działań urzędu.

Na zaproszenie Kierownika Ośrodka Caritas w Urlach w dniu 25.10.2023 r. koordynator KIS odwiedziła Ośrodek, w celu przedstawienia działalności Klubu, w tym form wsparcia i doświadczeń z realizacji Programu. W spotkaniu uczestniczyli pensjonariusze Ośrodka Caritas (w głównej mierze obywatele Ukrainy), którzy z zainteresowaniem zadawali pytania odnośnie funkcjonowania Klubu oraz jego uczestników. Dużym pozytywnym zaskoczeniem Zebranych była informacja, że uczestnictwo w Klubie zaowocowało podjęciem pracy przez kilku uczestników KIS przed ukończeniem Programu.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa