Opieka wytchnieniowa

Rok 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

DOFINANSOWANIE 159.120,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 159.120,00 zł

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Treść Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest dostępna na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4załącznik 5.

Informacje dotyczące składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (pokój 19 i 21),

oraz pod nr tel. 22 250 05 77 i 22 250 05 79

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Wołomin

Rok 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

DOFINANSOWANIE 119.324,66 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 119.324,66 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Treść Programu "Opieka wytchneniowa" - edycja 2023 jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminie Wołomin

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5.

 

Rok 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

DOFINANSOWANIE 97 920 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 97 920 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W 2022 roku w gminie Wołomin z Programu skorzysta 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym. Łącznie zostanie wypracowanych 2400 godzin usług opieki wytchnieniowej. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Treść Programu "Opieka wytchneniowa" - edycja 2022 jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Wołomin

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6

 

Rok 2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

DOFINANSOWANIE 35 251,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 35 251,20 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W 2021 roku w gminie Wołomin z Programu skorzysta 4 osoby z niepełnosprawnościami, w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie zostanie wypracowanych 960 godzin usług opieki wytchnieniowej. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Z Programu w pierwszej kolejności mogą skorzystać:

a) członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

- wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

b) osoby, które wraz z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2021 złożą Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg. zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Pod uwagę będą brane również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa