Szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych

Nawiązując do wniosków końcowych Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy Budowanie sieci wspierającej rodziny, Burmistrz Wołomina wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie zorganizowali szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Wołomin, które odbyło się dnia 03.11.2017 r. w Urzędzie Miejski w Wołominie.

Podczas szkolenia omawiane były takie zagadnienia jak:

  • Oświata w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Prawne aspekty władzy rodzicielskiej
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce oświaty zagadnienia prawne

W szkoleniu wzięły udział 32 osoby. Uczestnicy uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mogli również skonsultować najtrudniejsze kazusy jakie spotykają w swojej pracy zawodowej. Ogólna dyskusja pozwoliła wypracować różnorodne metody postepowania w przypadkach dostrzeżenia przemocy.

Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prowadzącymi byli:

  • Pan Marek Mudant - trener, mediator, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc. Pełnił funkcję powiatowego koordynatora procedury Niebieskie Karty w Węgrowie. Od 2011 roku członek w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym pełni funkcję Przewodniczącego.
  • Pani Agnieszka Olszewska - prawnik, trener szkoleniowy współpracujący z firmami i instytucjami z całej Polski, mediator rodzinny. Pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

3 listopada 2017
# Zespół - aktualności 
# Aktualności 

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa