Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rok 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE - 777.036,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 777.036,00 ZŁ (z kosztem obsługi)

 

 Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,

 

Treść programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024” określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Wołomin

 

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3załącznik 4, załącznik 5

Rok2023

grafika przedstawiająca flagę i godło rzeczypospolitej polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE - 599.402,16 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 599.402,16 ZŁ (z kosztem obsługi)

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.
Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
 1. zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,

Treść Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w Gminie Wołomin

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3, załącznik 4

 

Rok 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE - 569 058 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 569 058 ZŁ (z kosztem obsługi)

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.

W 2022 roku Gmina Wołomin otrzymała wsparcie w Programie na objęcie usługami asystenckimi 20 osób z niepełnosprawnościami. W grupie tej będzie 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 5 osób ze stopniem umiarkowanym. Łącznie zostanie wypracowanych 13200 godzin usług asystenckich.

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
 1. zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,

Treść Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegółowo zasady naboru i udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 określa Regulamin rekrutacji i realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w Gminie Wołomin

Do pobrania załączniki do regulaminu w wersji edytowalnej: załącznik 1załącznik 2załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

 

Rok 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE - 118 524 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 118 524 ZŁ (z kosztem obsługi)

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program skierowany jest do:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 roku Gmina Wołomin otrzymała wsparcie w Programie na objęcie usługami asystenckimi 10 osób z niepełnosprawnościami. W grupie tej będzie 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Łącznie zostanie wypracowanych 2700 godzin usług asystenckich.

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
 1. zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa